Wat vinden anderen van het kwaliteitsrapport?

Raad van toezicht

Het kwaliteitsrapport is besproken in de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

De leden ervaren het kwaliteitsrapport als prettig leesbaar. Zij herkennen Frion en het afgelopen jaar goed in het rapport. Het beeld dat over 2020 wordt gegeven is een mooi compleet beeld. Er komen veel onderwerpen aan bod, dat past bij een kwaliteitsrapport dat tevens wordt gezien als jaarverslag. Echter is een aantal thema’s wat onderbelicht, zoals huisvesting en ICT. Al worden deze wel vanuit het kwaliteitsperspectief meegenomen.

De raad van toezicht zou graag nog een iets betere balans zien tussen de kwantitatieve gegevens in het kwaliteitsrapport en de verhalen (narativiteit). Op thema’s zoals veiligheid zijn nog wat gegevens toegevoegd na de feedback van de raad van toezicht

De raad van toezicht adviseert om in een volgend kwaliteitsrapport nog wat meer duiding te geven. In welke mate is Frion tevreden over wat er bereikt is? Daarnaast adviseren zij om de leercyclus meer naar voren te laten komen, door concreet aan te geven waar Frion zich in het ontwikkelproces bevindt. Waar komt Frion vandaan, welke stappen zijn er gezet en hoe gaan de vervolgstappen eruit zien? Op onderdelen komt dit zeker aan bod in het rapport 2020, maar dit kan in een volgend rapport nog iets meer aandacht krijgen.

De leden ervaren het kwaliteitsrapport als prettig leesbaar.