Wat vinden anderen van het kwaliteitsrapport?

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad herkent zich in het verhaal zoals beschreven in het kwaliteitsrapport.

Echter zou een bredere blik op de verschillende leef- en ontwikkelconcepten nog een mooie toevoeging zijn. Dit is namelijk de wijze waarop Frion cliënten vanuit hun eigen ontwikkelingsniveau ondersteund. Cliënten die binnen Frion centraal staan in ons handelen. Tijdens de externe visitatie was een vertegenwoordiger van het primaire proces aanwezig. Om ook tijdens de externe visitatie het beeld nog completeter weer te geven, adviseert de ondernemingsraad om vanuit elk leef- en ontwikkelconcept een medewerker deel te laten nemen.

De vorming van de woonwerkcirkels ziet de ondernemingsraad als een positieve ontwikkeling, waarbij wonen en werken dichter bij elkaar zijn gebracht. Wel zou de ondernemingsraad graag nog meer duiding wensen over de gevolgen hiervan op langere termijn voor zowel medewerkers als cliënten. Blijven het harde kaders of is er meer ruimte voor uitwisseling tussen de verschillende cirkels mogelijk, wanneer de situatie met betrekking tot corona dat toelaat?

In 2020 is er ruim aandacht geweest voor het op orde hebben van de ondersteuningsplannen van de cliënt.

Het ECD ervaren medewerkers als gebruikersonvriendelijke en ingewikkeld. De ondernemingsraad vindt het dan ook raadzaam om ruim aandacht te houden voor de ondersteuningsplannen, gezien dit de aandacht is die medewerkers hierin nodig hebben.

De vorming van de woonwerkcirkels ziet de ondernemingsraad als een positieve ontwikkeling.