Wat vinden anderen van het kwaliteitsrapport?

Externe visitatie

In april 2021 heeft een digitale externe visitatie plaatsgevonden, waarbij Amerpoort een reflectie en feedback heeft gegeven aan Frion. 

De cliënten staan centraal in alles wat Frion doet, dat valt Amerpoort in positieve zin op. Tijdens de visitatie werd dit gevoeld, mede door de praktijkverhalen die vanuit alle perspectieven (cliënt, verwant en medewerker) werden gedeeld. Het centraal stellen van de cliënt geeft een heldere richting aan waarom Frion de dingen doet zoals ze doet. Het goede gesprek, waarbij alle perspectieven worden gehoord, is de rode draad in de wijze waarop Frion invulling geeft aan deze richting. Daarbij ziet Amerpoort wel de zoektocht van Frion naar de juiste balans tussen professionele (regel)ruimte van de medewerker en het bieden van kaders vanuit de organisatie.

Frion is erg wendbaar, slagvaardig, waarbij de lijnen kort zijn. Hierdoor weet Frion veel te bereiken in relatief korte tijd. Frion gaat op organische wijze te werk, echter is hierdoor niet altijd duidelijk wat het startpunt is en hoe het vervolg er concreet uit gaat zien. Amerpoort adviseert om daarnaast oog te houden voor de borging van de verschillende processen. Het samen doen is de eerste stap, maar het opvolgen en borgen is een belangrijke vervolgstap. Daarbij kan het helpen om – naast dat wat heel goed verlopen is – ook te benoemen welke dilemma’s er zijn of wat minder goed verlopen is, omdat je daarop kunt reflecteren en van kunt leren.

De cliënten staan centraal in alles wat Frion doet.