Wat vinden anderen van het kwaliteitsrapport?

Centrale Verwantenraad

Het kwaliteitsrapport is een lezenswaardig rapport.

Herkenbaar, omdat vrijwel alle onderwerpen afgelopen jaar al zijn besproken. De bundeling van herkenbare verhalen is een goede weergave van de realiteit. Toegankelijk en transparant, wat kenmerkend is voor Frion. De cliënt staat centraal, maar ook de verwant is in 2020 steeds nauwer betrokken middels het Goede Gesprek. Ieders stemt telt en dat wordt ook door de leden van de verwantenraad zo ervaren. Bij de bezoekregeling en de inrichting van de woonwerkcirkels is deze betrokkenheid positief ervaren. Hoe moeilijk het ook was om als verwant niet of nauwelijks op bezoek te kunnen komen als gevolg van de coronamaatregelen maatregelen of kaders die gezamenlijk waren afgesproken op de woning.

Met de komst van het cliëntenportaal kun je als verwant meelezen in de rapportage van de van de cliënt. Dit draagt bij aan het ‘Samen Doen’. Als verwant ben je nauwer betrokken en kan je met de begeleiders sneller acteren op bepaalde gebeurtenissen. De leden van de verwantenraad waarderen deze samenwerking met begeleiders.

Er is in 2020 door medewerkers veel flexibiliteit getoond. Een gewaardeerd voorbeeld hiervan is de dagbesteding die niet stil heeft gelegen in 2020, maar op een alternatieve wijze vorm is gegeven. Door de inrichting van de woon-werkcirkels kon Frion ook al vroegtijdig dagbesteding op de dagbestedingslocaties bieden.

De verwantenraad ziet het binden van medewerkers als aandachtspunt voor Frion. Het verloop van medewerkers op sommige locaties is groot wat de continuïteit van zorg niet ten goede komt. Het is belangrijk voor cliënten om vaste gezichten te hebben. Hier liggen voor Frion nog kansen.

Er is in 2020 door medewerkers veel flexibiliteit getoond.