Wat vinden anderen van het kwaliteitsrapport?

Centrale cliëntenraad

In het kwaliteitsrapport staat een helder en duidelijk verhaal beschreven over 2020.

De introductie van de woon-werkcirkels is aldus de centrale cliëntenraad heel goed gegaan en wordt ervaren als iets positiefs. Het is ook prettig wanneer je zelf de afstand naar de dagbesteding kunt afleggen. Al is het niet voor iedereen fijn en wennen, bijvoorbeeld wanneer je niet meer naar dezelfde dagbesteding kunt als voorheen of wanneer je met andere mensen moet samenwerken.

De cliënten zijn op een prettige wijze betrokken bij de bezoekregeling. Niet op elke locatie was de bezoekregeling hetzelfde en er werden soms ook uitzonderingen gemaakt voor individuele cliënten. Dit was soms wel moeilijk uit te leggen en te begrijpen voor medecliënten. Ook al is maatwerk in sommige situaties ook belangrijk.

Binnen Frion doen we het graag samen met cliënten. Naast dit kwaliteitsrapport is er een rapport in ‘eenvoudige taal’ die geheel door en voor cliënten is gemaakt. Cliënten hebben zelf bepaald welke onderwerpen zij in 2020 belangrijk vonden en laten deze terugkomen in het rapport. Hiervoor zijn ze geïnspireerd door dit rapport. Ze maken zelf filmpjes, tekenen animaties en schrijven verhalen aan de hand van interviews. Leden van de centrale cliëntenraad zijn nauw betrokken bij dit proces. Zij hebben aangedragen om een ‘spelelement’ in het rapport op te nemen, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk cliënten het rapport lezen.

De cliënten zijn op een prettige wijze betrokken bij de bezoekregeling.