Voorwoord

Afgelopen jaar was het jaar van corona en daarmee een ander jaar dan anders.

Niet altijd makkelijk, met onzekerheden, nieuwe vraagstukken en soms ook leed en/of verdriet. Tegelijkertijd was het ook een jaar waarin we veel hebben geleerd, waarin we elkaar goed hebben vastgehouden en wat ons veel heeft gebracht. Ook een jaar waarin we zorgen hebben gehad. Zorgen over de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers omdat we als gehandicaptenzorg zelfs landelijk moesten lobbyen om genoeg aandacht te krijgen voor de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving. De regels voor inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg buiten de ziekenhuizen was erg strikt, omdat er landelijk schaarste was. We lobbyden om te zorgen dat de regels voor de inzet ervan versoepeld werden. We hebben gelukkig bij Frion altijd voldoende middelen ter beschikking gehad.

We zijn een wendbare en snelle organisatie gebleken, die snel en goed kan acteren. Dat kan met medewerkers die een ongekende veerkracht en flexibiliteit hebben getoond en daarnaast boordevol creatieve ideeën zaten. Dit om de cliënten ook in deze tijd goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven geven. Dat heeft gemaakt dat we door corona niet stil zijn blijven staan, maar ons juist hebben kunnen ontwikkelen. We hebben bijvoorbeeld opleidingen anders aangepakt. Dat deden we digitaal in plaats van fysiek. Ook zijn er thema’s die we al in het jaarplan hadden staan versneld. Zo hebben we wonen en werken dichter bij elkaar gebracht met de woonwerkcirkels, hebben we veel meer de verbinding in de driehoek cliënten, verwanten en medewerkers kunnen vinden, maar hebben we het bovenal samen gedaan. Dat is afgelopen jaar onze grootste kracht gebleken én uiteindelijk passend bij ons jaarplan onder de titel ‘Samen doen’. We kunnen met recht zeggen dat we het samen hebben gedaan en dat laten we in dit kwaliteitsrapport uitgebreid aan bod komen.

‘De Driehoek’ in de praktijk
Aisame vond tijdelijke, fijne plek op Dagcentrum De Golfslag

Aisame is een bezige cliënt. Hij werkt namelijk op verschillende dagbestedingslocaties van Frion: de Mediagroep en De Molenkamp. Toen corona in 2020 uitbrak, sloten alle dagbestedingen. Omdat Aisame thuis woonde, kon hij als ‘externe’ cliënt aan de slag op dagbesteding De Golfslag. Hierover werd gesproken in de driehoek: cliënt, verwant en persoonlijk ondersteuner: Asiame en zijn ouders spraken met persoonlijk ondersteuner Bertha.

Op het Servicebureau en bij de Mediagroep kent iedereen Aisame. De vrolijke cliënt werkte er dan ook al enige tijd. Tot hij in februari op een nare manier ten val kwam en rust moest houden. Niet lang daarna brak corona uit en gingen alle dagbestedingscentra dicht. En dat viel hem zwaar. Aisames moeder, Fatima, vertelt: “Zijn spieren hadden een harde klap gehad. Hij kon moeilijk lopen en mocht niet fietsen. Daardoor zat hij veel thuis. Maar dat was helemaal niets voor hem. Ik zag hem steeds maar achter de laptop zitten.” Zijn persoonlijk ondersteuner, Bertha, werkte door corona tijdelijk op een locatie bij Aisame in de buurt. Net als een andere cliënt die in de buurt in haar eentje woonde, bezocht ze hem en zijn ouders af en toe.

Samen praten
Toen de Golfslag vorig jaar weer open ging voor zogenoemde externe cliënten, was er ook plek voor Aisame, die wat hersteld was en niet kon wachten om aan de slag te gaan. Bertha ging weer bij hem en zijn ouders langs om de optie te bespreken. En dat nieuws werd met open armen verwelkomd. Fatima: “Ik vond het heel fijn dat Bertha bij ons kwam. En dat we samen bespraken wat goed voor Aisame was.” Ook Aisame was verheugd. “Ik vond het leuk om mee te praten over wat ik wil.” Ze waren er samen snel uit: hij ging voorlopig naar Dagbestedingscentrum De Golfslag.

Leuk
Dankzij het gesprek tussen cliënt, verwant en persoonlijk ondersteuner kon Aisame al snel aan de slag. Hij voelde zich erg op zijn gemak op De Golfslag: “Het was daar ook leuk. Op de groep Service deed ik verschillende dingen. Zoals koffiezetten voor de pauze van half elf. En ik pakte koeiennummers in. Die ze in hun oren dragen. Ook vouwde ik theedoeken op. En nog heel veel meer.”

Eindelijk kon het weer
Toch was hij blij toen in september 2020 alle dagbestedingen weer opengingen. Aisame: “Eindelijk kon ik weer naar de Mediagroep.” Hij kon echter niet terug naar zijn andere dagbestedingsplek: Dienstverlening op het Servicebureau. Aisame: “Dat vond ik jammer. Maar ik zit nu bij Dienstverlening van De Molenkamp. En daar heb het ook erg naar mijn zin.”

Zo hebben we wonen en werken dichter bij elkaar gebracht met de woonwerkcirkels.