Hoofdstuk 6

Onze (zorg)professionals

Reflectie in teams

Reflecteren op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Frion vindt belangrijk dat bij dit reflecteren zowel medewerkers, als cliënt en zijn persoonlijk netwerk betrokken zijn. 

In 2020 is er aandacht geweest voor het voeren van het ‘Goede Gesprek’. De coronapandemie heeft het belang van het voeren van dit ‘Goede Gesprek’ alleen maar bevestigd. Er waren nieuwe vraagstukken om met elkaar te bespreken. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van een bezoekregeling waar iedereen zich in kan vinden of het heropenen van de dagbestedingslocaties binnen de geldende coronamaatregelen. Er zijn grote stappen gezet in het voeren van het Goede Gesprek.

Hoe voer je het Goede Gesprek? Elk team heeft dit op zijn eigen manier vormgegeven, gekeken naar wat er passend is bij de doelgroep en het persoonlijk netwerk van de cliënten. Om van elkaar te kunnen leren, zijn er in het najaar digitale bijeenkomsten georganiseerd voor de medewerkers. Tijdens deze bijeenkomsten kregen ze een digitaal kijkje in de keuken van collega’s. Het delen van ervaringen zorgde voor inspiratie. Onmogelijkheden werden door andere teams als mogelijkheden gezien. Nieuwe inzichten werden opgedaan en er werd breder gekeken naar het betrekken van de cliënt en diens netwerk. In 2021 zetten we de ingezette lijn door en blijven we aandacht houden voor het ondersteunen van medewerkers in het voeren van het Goede Gesprek.

“Het delen van ervaringen zorgde voor inspiratie”

Quotes die bij de teamreflectie naar voren zijn gekomen

Na verloop van tijd werden de meningen van verwanten wisselender, net als de rest van de maatschappij.

Eén verwant had de wens om op bezoek te komen. Daarmee zijn we in gesprek geweest. Dit is bij andere verwanten getoetst, waarbij iedere verwant hierachter kon staan.

De maatschappij ging weer een beetje open, maar voor mensen met een verstandelijke beperking niet. Cliënten met een licht verstandelijke beperking konden hierdoor minder dan mensen uit hun netwerk. Ze konden bijvoorbeeld geen kapper bezoeken. Dit is als begeleider erg lastig uitleggen. We zijn hier maar gewoon eerlijk in geweest, dat de regels krom zijn in Nederland.

Verwanten bellen vaak met vragen, waarbij in goed overleg altijd tot een oplossing gekomen wordt.

Soms is het erg ingewikkeld en je wilt voorkomen dat je in plaats van naast de verwant tegenover de verwant komt te staan.

We zouden meer aandacht moeten hebben voor het maken van een verwanten nieuwsbrief, om verhalen te delen.

Sommige ouders zijn kritisch, dan zijn deze gesprekken best pittig. Het zou fijn zijn hier meer handvaten voor aangereikt te krijgen.