Bronnen

 • Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 
 • Jaarplan Frion 2020 
 • Jaarplan Frion 2021 
 • Elektronisch cliëntendossier (cijfers) 
 • Visiedocumenten vertaling Leef- en Ontwikkelconcepten (LOC’s) 
 • Resultaten strategiebijeenkomsten 
 • Onderzoeksrapport Valincident
 • Notulen Werkgroep onvrijwillige zorg 
 • Uitkomsten Ben Ik Tevreden (BIT) 
 • Projectplan menselijke maat 
 • Strategisch huisvestingsplan 
 • Projectplan cliëntportaal 
 • Triasweb, cijfers incidentmeldingen 
 • Uitkomsten teamreflectie 
 • Jaarverslag LSR, cliëntvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 
 • Personeelsinformatiesysteem (cijfers) 
 • Gesprekken met cliënten en verwanten 
 • Gesprekken met collega’s van Frion  

De verhalen in het rapport zijn ter illustratie en ondersteuning van het onderwerp. De verschillen in de verhalen laten zien dat de locaties zich in verschillende ontwikkelingsfases bevinden.